Upoważnienie do wyjazdu pożyczonym samochodem za granicę – krok po kroku

wyjazd pożyczonym samochodem za granicęWyjeżdżając za granicę pożyczonym samochodem w wielu krajach policja, czy nawet straż graniczna może wymagać od nas dokumentu upoważniającego nas do poruszania się nim. Jeśli nie jesteśmy wpisani w dowód rejestracyjny jako właściciele, takiego upoważnienia będziemy potrzebować nawet jeśli samochód jest własnością naszych najbliższych: męża, żony czy rodziców.

Uwaga: Konieczność posiadania upoważnienia wykorzystuje między innymi PZM Travel pobierając wysokie opłaty (np. 260 zł za upoważnienie na rok) wykorzystując niewiedzę i wprowadzając w błąd ludzi wybierających się za granicę pożyczonym samochodem. Na swoich stronach PZM Travel informuje między innymi o tym, że w różnych krajach jest wymagane upoważnienie poświadczone przez nich, gdy faktycznie wystarczy jedynie dużo tańsze upoważnienie notarialne.

W różnych krajach przepisy inaczej definiują jakie powinno być to upoważnienie. W przypadku niektórych krajów wystarczy jedynie pisemne poświadczenie użyczenia pojazdu sporządzone przez właściciela, w innych natomiast niezbędne będzie potwierdzenie notarialne w języku kraju, do którego się udajemy. Wiele osób rezygnuje z wyjazdu za granicę pożyczonym samochodem z obawy przed formalnościami związanymi z uzyskaniem stosownego upoważnienia i jego ewentualnymi wysokimi kosztami. W artykule tym krok po kroku przedstawimy jak uzyskać upoważnienie do kierowania cudzym samochodem za granicą, pokażemy wam wzór takiego upoważnienia oraz opiszemy jakie są koszta jego uzyskania. Do napisania artykułu w dużej mierze zainspirowaliście nas Wy – dostawaliśmy sporo maili i zapytań dotyczących upoważnień związanych z naszymi artykułami Samochodem na Ukrainę oraz Samochodem na Węgry.

Jeśli zamierzacie pożyczonym samochodem wybrać się na Bałkany, na wschód lub do północnej Afryki to prawdopodobnie będziecie potrzebować też ubezpieczenia – Zielonej Karty. Więcej o tym gdzie jest wymagana, ile kosztuje i jak ją wyrobić możecie przeczytać w artykule Zielona karta krok po kroku.

Krok 1: ustalenie jakie zaświadczenie będzie potrzebne

Na początku powinniśmy ustalić, czy będziemy potrzebować zaświadczenia notarialnego, czy będzie wystarczyć jedynie zwykłe pisemne zaświadczenie oraz tego, w jakim języku powinno być ono sporządzone. W celu ułatwienia stworzyliśmy, w oparciu o informacje udostępnione przez MSZ, tabelę z informacjami o rodzajach upoważnień wymaganych w poszczególnych krajach. Tabela została sporządzona w oparciu o informacje publikowane na stronach MSZ. Jest aktualna na listopad 2016 roku, dla pewności przed wyjazdem polecamy jednak sprawdzić również strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Niestety w przypadku wielu krajów brak było informacji dotyczących wymaganych dokumentów. Wysłaliśmy 30 maili z zapytaniem do Ambasad RP i gdy tylko będziemy otrzymywać odpowiedzi będziemy zamieszczać je w poniższej tabeli.

Krajdokument
Albaniapisemna zgoda właściciela w języku angielskim poświadczona notarialnie
Andorabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Austriabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Belgiabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Białoruśpisemna zgoda właściciela w języku rosyjskim lub białoruskim poświadczona notarialnie
Bośnia i Hercegowinapisemna zgoda właściciela w języku bośniackim, serbskim, chorwackim lub angielskim
Bułgariapisemna zgoda właściciela w języku bułgarskim, angielskim, francuskim lub niemieckim poświadczona notarialnie
Chorwacjaupoważnienie nie jest wymagane prawnie, zaleca się jednak jego sporządzenie przez właściciela w języku angielskim lub chorwackim
Czarnogórabrak sprecyzowanych przepisów, pisemna zgoda właściciela w języku angielskim poświadczona notarialnie powinna wystarczyć
Czechybrak sprecyzowanych przepisów
Daniaupoważnienie nie jest wymagane prawnie
Estoniapisemna zgoda właściciela w języku estońskim lub angielskim
Finlandiaupoważnienie nie jest wymagane prawnie
Francjabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
GrecjaInformacje uzyskane od Ambasady RP w Atenach:

pisemna zgoda właściciela poświadczona notarialnie oraz przetłumaczona na język grecki i poświadczona przez ambasadę Grecji w Warszawie

dodatkowo zaświadczenie z urzędu celnego (z jego posiadania zwolniona jest najbliższa rodzina: mąż, żona, dzieci, rodzice posiadacza pojazdu)
______________
Informacja uzyskana od Ambasady Grecji w Warszawie:

pisemna zgoda właściciela poświadczona notarialnie w języku angielskim lub greckim

Hiszpaniabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Holandiaupoważnienie nie jest wymagane
Irlandiaupoważnienie nie jest wymagane prawnie
Islandiabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Liechtensteinbrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Litwaupoważnienie nie jest wymagane
Luksemburgbrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Łotwaupoważnienie nie jest wymagane
Macedoniabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Maltabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Mołdawiapisemna zgoda właściciela w języku mołdawskim, rumuńskim lub rosyjskim poświadczona notarialnie

zgoda powinna zawierać informacje o okresie użyczenia pojazdu ze specyfikacją trasy, jaką pojazd ma pokonać
Monakobrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Niemcypełnomocnictwo nie jest wymagane, jego posiadanie jest jednak zalecane, powinno być poświadczone notarialnie i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki
Norwegiabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Portugaliaupoważnienie nie jest wymagane jeśli samochód pożyczony jest od osoby fizycznej,

w przypadku poruszania się samochodem firmowym należy mieć przy sobie harmonogram pracy, a jeśli samochód prowadzi osoba nie będąca pracownikiem firmy to wymagana jest pisemna deklaracja w języku angielskim lub portugalskim zaświadczającą, że osoba ta ma prawo prowadzić dany pojazd
Rosjapisemna zgoda właściciela w języku rosyjskim,

poświadczenie notarialnie nie jest wymagane ale jest zalecane
Rumuniabrak sprecyzowanych przepisów
San Marinobrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Serbiapisemna zgoda właściciela w języku serbskim poświadczona notarialnie, w praktyce honorowana są również zgody w języku angielskim poświadczone notarialnie
Słowacjaupoważnienie nie jest wymagane
Słoweniaupoważnienie nie jest wymagane
Szwajcariabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Szwecjabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Turcjapisemna zgoda właściciela w języku tureckim poświadczona notarialnie oraz poświadczona przez ambasadę Turcji w Warszawie
Ukrainapisemna zgoda właściciela w języku ukraińskim poświadczona notarialnie
Węgrypisemna zgoda właściciela w języku węgierskim, angielskim lub niemieckim poświadczona notarialnie
Wielka Brytaniabrak informacji, oczekujemy na odpowiedź z ambasady
Włochypisemna zgoda właściciela, język i forma nie jest sprecyzowana

Dla upoważnień notarialnych alternatywą mogą być upoważnienia wystawiane przez PZM Travel. Odradzamy jednak korzystanie z takich upoważnień ze względu na ich koszt (2 tygodniowe upoważnienie kosztuje 40 zł, miesięczne 66 zł, a roczne aż 260 zł). W przypadku upoważnienia notarialnego nie musimy (chociaż jeśli chcemy to możemy) ustalać ram czasowych, w jakich upoważnienie będzie obowiązywać.

Krok 2: sporządzenie zaświadczenia

Jeśli ustalimy w jakim języku powinien być sporządzony dokument możemy przejść do jego stworzenia. Następnie, jeśli potrzebujemy potwierdzenia notarialnego, to z takim zaświadczeniem udajemy się do notariusza, który poświadczy je notarialnie.

Wzór pełnomocnictwa do kierowania cudzym samochodem w języku polskim:

PEŁNOMOCNICTWO
Ja, niżej podpisany Piotr Nowak, upoważniam niniejszym,
Pana Jana Kowalskiego, zamieszkałego ul. Przykładowa 3/4, Warszawa, legitymującego się paszportem serii ABC1234567 do użytkowania mojego samochodu marki Volkswagen, model Transporter, nr VIN 1234568 o numerze rejestracyjnym ABC12345.

Właściciel
Imię i nazwisko: Piotr Nowak
Adres: ul. Jakaśtam 14/15, Kraków
Data i podpis: tu data i podpis

Wzór upoważnienie do kierowania pożyczonym pojazdem za granicą w języku angielskim:

AUTHORIZATION
I, Piotr Nowak, authorize Jan Kowalski, residing ul. Przykładowa 3/4, Warszawa, the holder of passport serial number ABC1234567 to use abroad Republic of Poland car Volkswagen, model Transporter, vehicle identification number 1234568, car registration number ABC12345.

Owner
Name and surname: Piotr Nowak
Address: ul. Jakaśtam 14/15, Kraków
Date and signature: tu data i podpis

Wzór upoważnienie do kierowania pożyczonym pojazdem za granicą w języku ukraińskim:

ДОВІРЕНІСТЬ
Я, нижче підписаний Piotr Nowak, дозволяю Jan Kowalski, який проживає на вул. Przykładowa 3/4, у Warszawa, який має реєстраційний номер паспорту серії ABC1234567 до користування моїм автомобілем марки Volkswagen, модель Transporter, номер кузова 1234568 з реєстраційним номером ABC12345.
Власник
Ім’я і прізвище : Piotr Nowak
Адреса: вул. Jakaśtam 14/15, Kraków
Дата і підпис : tu data i podpis

(występujące w tekście słowo oznaczone na pomarańczowo паспорт oznacza paszport)

Krok 3: poświadczenie notarialne i tłumaczenie przysięgłe

Jeśli do kraju, gdzie się wybieramy wymagane jest poświadczenie notarialne musimy z przygotowanym przez siebie pełnomocnictwem udać się do notariusza. Niektórzy notariusze mogą poświadczyć podpisy pod dokumentami również w obcych językach, po angielsku, ukraińsku czy rosyjsku. Nie każdy notariusz zdecyduje się jednak na taką czynność, warto więc wcześniej zadzwonić do kancelarii, gdzie chcemy dokonać tej czynności i dopytać o szczegóły. Koszt notarialnego poświadczenia podpisu pod pełnomocnictwem do użytkowania pojazdu za granicą w przypadku wszystkich notariuszy w Polsce wynosić będzie maksymalnie 24,60 zł (20 zł + vat). Ważne: osoba upoważniająca musi podpisać się w obecności notariusza.

Jeśli potrzebujemy dodatkowo tłumaczenia naszego poświadczenia notarialnego to powinniśmy się udać do tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe jednej strony tekstu to koszt zazwyczaj kilkudziesięciu złotych.

Podsumowanie

Uzyskanie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa do prowadzenia pożyczonego samochodu za granicą jest dosyć łatwe i nie jest bardzo drogie. W większości przypadków koszt takiego pełnomocnictwa będzie się wiązał jedynie z koniecznością uiszczenia opłaty za notarialne poświadczenie podpisu i zamknie się w 25 zł. Jest to kwota niewielka, a może pozwolić nam uniknąć wielu problemów. Co prawda zaświadczenia nie zawsze sprawdzane są podczas kontroli. W przypadku, jeśli takiego zaświadczenia nie posiadamy a w dowodzie wpisany jest ktoś z takim samym nazwiskiem to możemy czasem uniknąć kary (chociaż oczywiście to loteria, bo odgrywa tu dużą rolę czynnik ludzki). Mimo wszystko polecamy jednak na wszelki wypadek przygotować wymagane dokumenty.

Komentarze

Komentarzy