Co można przewieźć przez granicę z Norwegią? – przepisy celne

Co można przewieźć przez granicę z Norwegią?Norwegia należy do jednych z najdroższych krajów świata. Z racji na bardzo wysokie ceny, dużo osób przyjeżdżających do Norwegii zabiera ze sobą produkty spożywcze, tytoń czy alkohol. Norwegia graniczy ze Szwecją, Finlandią i Rosją. Z tą ostatnią ma tylko jedno przejście graniczne, w artykule rozpatrujemy więc limity przewozu towarów dotyczące przekraczania granic ze Szwecją lub Finlandią. Norweska służba celna (Tolletaten) na lotniskach czy przejściach drogowych wyrywkowo może sprawdzać poszczególne osoby czy pojazdy.

Dla przekraczających granicę, limit wartościowy przewożonych produktów wynosi 3000 koron norweskich (ok. 1 500 zł) jeśli poza terytorium Norwegii przebywali krócej niż 24 godziny lub 6000 koron norweskich (ok. 3 000 zł) w pozostałych przypadkach. Limit dotyczy jedynie produktów wwożonych na użytek prywatny. Rzeczy te nie mogą być przeznaczone na sprzedaż. Do tego limitu nie jest wliczana wartość rzeczy osobistych (np. telefonu, laptopa, aparatu).

Ile alkoholu i papierosów można przewieźć przez granicę z Norwegią?

Do Norwegii jedna dorosła osoba bez płacenia akcyzy może przewieźć:

 • 1 litr alkoholu wysokoprocentowego o zawartości alkoholu maksymalnie pomiędzy 22% – 60% (tylko osoby w wieku 20 lat lub więcej),
 • 1,5 litra wina o zawartości alkoholu do 22%,
 • 2 lity piwa lub cydru o zawartości alkoholu do 4,7%,
 • 200 sztuk papierosów lub 250 gram wyrobów tytoniowych,
 • 200 sztuk bibułek papierosowych.

Mocniejsze alkohole mogą zostać wymienione na alkohol słabszy w stosunku litr za litr. Limit na wyroby tytoniowe może zostać zamieniony na 1,5 litra wina lub piwa/cydru. Tak więc do Norwegii mając skończone 20 lat możemy wwieźć następujące kombinacje:

 • 1 litr alkoholu wysokoprocentowego + 1,5 litra wina + 2 litry piwa/cydru + wyroby tytoniowe
 • 1 litr alkoholu wysoko procentowego + 3 litry wina + 2 litry piwa/cydru
 • 1 litr alkoholu wysokoprocentowego + 1,5 litra wina + 3,5 litra piwa/cydru
 • 1 litr alkoholu wysokoprocentowego + 3,5 litra piwa/cydru + wyroby tytoniowe
 • 1 litr alkoholu wysokoprocentowego + 5 litrów piwa/cydru
 • 2,5 litra wina + 2 litry piwa/cydru + wyroby tytoniowe
 • 1,5 litra wina + 3 litry piwa/cydru + wyroby tytoniowe
 • 4 litry wina + 2 litry piwa/cydru
 • 3 litry wina + 3 litry piwa/cydru
 • 4,5 litra piwa/cydru + wyroby tytoniowe
 • 6 litrów piwa/cydru

Jeśli natomiast mamy powyżej 18 lat, ale mniej niż 20, to możliwe są tylko następujące kombinacje:

 • 1,5 litra wina + 2 litry piwa/cydru + wyroby tytoniowe,
 • 1,5 litra wina + 2 litry piwa/cydru + wyroby tytoniowe,
 • 3 litry wina + 2 litry piwa/cydru,
 • 1,5 litra wina + 3,5 litry piwa/cydru,
 • 5 litrów piwa/cydru.

Ile jedzenia i produktów spożywczych można przewieźć do Norwegii?

Do Norwegii możemy wwieźć dowolną ilość produktów spożywczych, o ile nie przekroczymy limitu 6000 lub 3000 koron norweskich (w wartość tego limitu wliczają się również przewożony alkohol i tytoń). Limit taki przeznaczony jest dla każdego, kto ukończył 12 lat (dzieci poniżej tego wieku mogą przewozić tylko wodę mineralną i słodycze).

Obostrzeniom podlega przewóz mięsa i produktów mleczarskich oraz karmy dla zwierząt (tych możemy przewieźć łącznie maksymalnie 10 kg). W limit ten nie wliczają się karmy dla kotów i psów. Podobnie sytuacja ma się z warzywami, których też można przewieźć łącznie nie więcej niż 10 kilogramów.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że mięso i produkty mleczne muszą znajdować się w odpowiednio oznakowanych opakowaniach fabrycznych. Nie możemy przewieźć więc np. mięsa od rzeźnika. Przewożąc warzywa należy pamiętać, że na teren Norwegii nie wolno wwozić ziemniaków. Wiele osób pewnie zada sobie pytanie, dlaczego do Norwegii nie wolno wwozić ziemniaków. Odpowiedź na to pytanie jest prosta, ponieważ bulwa ziemniaka jest częścią rośliny przeznaczoną do uprawy, a te są zakazane.

Czego nie wolno bez zezwolenia przewozić przez granicę z Norwegią?

Standardowo, jak w większości krajów nie wolno przewozić narkotyków, trucizn, broni oraz amunicji. Przez granicę z Norwegią nie można przewozić również:

 • roślin i części roślin przeznaczonych do uprawy (np. ziemniaki),
 • zwierząt egzotycznych,
 • fajerwerków,
 • mięsa oraz mleka z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. z Rosji, Ukrainy, itp.),
 • leków, chyba że są one przewożone w niewielkich ilościach na własny użytek.

Podsumowanie

Norweskie przepisy celne są bardziej restrykcyjne, niż w wielu innych krajach Europy. Są one jednak stosunkowo przejrzyste i po lekturze tego artykułu nie powinny stanowić dla Was problemu. Przybywając do Norwegii należy przestrzegać przepisów i nie kombinować, bo kary i konsekwencje mogą być bardzo surowe.

Komentarze

Komentarzy